Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen, der består af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører de syv styrelser i Skatteforvaltningen.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i en af Skatteforvaltningens syv styrelser, samt hvis du er samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner, som de syv styrelser har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

Diagram med Skatteministeriets organisation. Øverst i diagrammet er Skatteministeriets departement. Herunder ligger Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og Skatteforvaltningens syv styrelser: Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Det er afgørende, at din henvendelse sker til rette myndighed. Ulovlige eller kritisable forhold skal indberettes direkte til den myndighed, hvor de efter din vurdering finder sted. Hvis din henvendelse indgives til en forkert myndighed, vil du blive oplyst om, hvortil henvendelsen bør rettes. Der vil ikke ske oversendelse af din henvendelse, med mindre du anmoder herom.

Whistleblowerordningen kan også bruges, hvis du har oplysninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteforvaltningens område vil blive underrettet om din henvendelse. IT-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.