Skatterådet

Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i sager, der forelægges rådet.

Om Skatterådet

Organisering, rådsmedlemmer, regelgrundlag etc.

Skatterådets årsberetninger

Sagstyper som Skatterådet har behandlet i årets løb

Mødedatoer

Afleveringsfrister, mødedatoer

Skatterådets opgaver

Bindende svar, fastsættelser af satser, andre afgørelser

Til rådsmedlemmerne

Håndbog for rådsmedlemmer

Søg om bindende svar

Gå til "Jeg anmoder om et bindende svar".