Gå til sidens indhold

Borger- og retssikkerhedschefen

Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard

Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard er uddannet jurist, har været medlem af Skatteretsrådet, og har løbende skrevet artikler og bidrag til lærebøger om skattespørgsmål.

Uddannelse

 • Cand.jur., Aarhus Universitet
 • 1. del cand.polit., Københavns Universitet.

Ansættelser

 • Borger- og retssikkerhedschef (siden 2006)
 • Lektor på Aalborg Universitet (1983-2006)
 • Primus motor i arbejdet med at få jura-uddannelsen til Aalborg Universitet (2005-2006)
 • Dekan for Det samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (1998-2005)
 • Institutleder for Institut for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet (1993-1998)
 • Studieleder for revisorkandidatuddannelsen og fagansvarlig for skat på Aalborg Universitet (1983-1995)
 • Institut for Offentlig Ret på Århus Universitet (1976-1982).                 

Medlemskaber af råd og udvalg

 • Medlem af Skatteretsrådet (siden 1997)
 • Formand for Foreningen for Statsautoriserede Revisorers Studie- og Understøttelsesfond (siden 1988)
 • Medlem af ekspertgruppen vedrørende arbejdet med at revidere skattekontrolloven (2016-2018)
 • Medlem af Fællesudvalget for HD (2001-2006)
 • Formand for den nationale faggruppe vedrørende de samfundsvidenskabelige fag (gymnasieuddannelserne) (2004-2005)
 • Medlem af Udviklingsrådet for CVU-VITA (2001-2005)
 • Formand for udvalget vedrørende international beskatning (2000-2001)
 • Udvalget vedrørende omkostningsgodtgørelse for sagsomkostninger (1998-1999)
 • Medlem af Personskatteudvalget vedrørende udarbejdelse af forslag til skattereform (1992)
 • Medlem af Overvågningsgruppen for indførelse af beskatning af fonde og foreninger (1988-1992)
 • Medlem af Referencegruppe for opfølgning af skattereformen (1988-1992)
 • Medlem af Skattelovrådet (1985-1997)
 • Medlem af Fællesudvalget, Revisorkandidatuddannelsen (1983-2004).

Udmærkelser

 • Den Obelske Familiefonds Uddannelsespris for Aalborg Universitet 2006.

Borger- og retssikkerhedschefens sekretariat

Borger- og retssikkerhedschefens sekretariat er beliggende i Østbanegade 123, 2100 København Ø. Sekretariatet består af 5 jurister, 1 revisorkandidat samt 1 administrativ medarbejder.