Skatteforvaltningens historie

Historien om det danske skattevæsen er historien om en af de ældste etater, som siden 1632 har opkrævet told og skatter i Danmark. Det er også historien om udviklingen af det danske samfund. I takt med at samfundet har udviklet sig, er skattevæsen ligeså blevet tilpasset gennem tiden.

Milepæle i skattevæsenets historie

2018
Den 1. juli 2018 bliver Skatteforvaltningen etableret som en juridisk myndighed og varetager i dag de samme myndighedsopgaver, som det tidligere SKAT varetog. SKATs opgaver er fordelt blandt syv styrelser, der varetager hver deres kerneopgave inden for specifikke fagområder.

2005
ToldSkat bliver sammenlagt med de kommunale skatteforvaltninger og bliver til SKAT.

1990
1. maj bliver amtsskatteinspektoraterne og distriktstoldkamrene sammenlagt og bliver til told- og skatteregioner under Told- og Skattestyrelsen. ToldSkat er etableret.
1. januar fusionerer Skatte- og Afgiftsstyrelsen, Statsskattedirektoratet og Direktoratet for Toldvæsenet og bliver til Told- og Skattestyrelsen.

1989
Skattedepartementet og Told- og Afgiftsdepartementet bliver lagt sammen til ét departement: Skatteministeriets departement. Skatte- og Afgiftsstyrelsen bliver etableret. Den nye styrelse skal i samarbejde med direktoraterne forberede og stå for omdannelsen af skatte- og afgiftsadministrationen til én samlet enhed.

1975
Ministeriet for Skatter og Afgifter bliver oprettet med to departementer: Skattedepartementet og Told- og Afgiftsdepartementet, hver med sit underliggende direktorat: Statsskattedirektoratet og Direktoratet for Toldvæsenet.

1970
Kommunalreformen. De kommunale skatteforvaltninger står for opkrævning af kommuneskat.

1904
Med skattereformen, der trådte i kraft i 1904, kommer der markante ændringer i den kommunale forvaltning i sognene. Enhver med fast ophold i en kommune skal nu betale kommuneskat. Det bliver sognerådene, der i de fleste tilfælde foretager skatteligningen i landkommunerne. Udover kommunal indkomstskat skal der også betales kommunal og amtskommunal ejendomsskat.

1848
Med Grundlovens indførelse bliver Finansministeriet etableret.

1800
Det første lokale selvstyre med sogneråd bliver oprettet. Sognerådene er i kraft helt indtil kommunalreformen i 1970, hvor de bliver erstattet af primærkommuner.

1660
Rentekammeret er den enevældige konges Finansministerium. De middelalderlige regioner, lenene, bliver ophævet og amterne bliver etableret. Amtslige skatter bliver opkrævet på Amtstuerne.

1632
Toldvæsenet bliver officielt etableret.