Skatterådets årsberetninger

Skatterådet udgiver hvert år en årsberetning. Årsberetningen indeholder dels artikler vedrørende nogle af de sagstyper som Skatterådets har behandlet i årets løb, dels oplysninger om antallet af sager mv.