Hvad kan Borger- og retssikkerhedschefen

Du kan henvende dig til Borger- og retssikkerhedschefen, hvis du er utilfreds med Skatteforvaltningens sagsbehandling, eller hvis du vil stille spørgsmål eller fortælle om oplevelser med Skatteforvaltningen.

 • Utilfreds med Skatteforvaltningens sagsbehandling

  Er du utilfreds med sagsbehandlingen i forhold, der ikke har noget med indholdet i afgørelsen at gøre, fx lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd, har du mulighed for at sende en indsigelse til Skatteforvaltningens visiteringsfunktion, som er placeret i Administrations- og Servicestyrelsen.

  Din indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling skal være skriftlig og kan sendes pr. mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til Administrations- og Servicestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

  Visiteringsfunktionen vurderer, om din henvendelse er en indsigelse over sagsbehandlingen. Hvis det er tilfældet, bliver den sendt videre til direktøren eller en fagdirektør i den styrelse, hvor din sag er blevet behandlet. Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren eller fagdirektøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret.

  Du skal være opmærksom på, at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din indsigelse kan betyde, at der bliver set nærmere på Skatteforvaltningens måder at arbejde på, og om der fx er brug for at ændre på Skatteforvaltningens arbejdsgange.

  Du skal også være opmærksom på at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke sætter din sag i stå. Det betyder, at Skatteforvaltningen kan gå videre med din sag. Det kan fx være ændring i det beløb, du skal betale i skat, udsendelse af en ændret årsopgørelse, eller inddrivelse af din gæld til det offentlige.

  Du kan se mere i SKM2018.349.SKTST: Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.

 • Stille spørgsmål eller fortælle om oplevelser med Skatteforvaltningen

  Borger- og retssikkerhedschefen hører gerne fra dig, hvis du vil stille spørgsmål eller fortælle om oplevelser med Skatteforvaltningen.

  Borger- og retssikkerhedschefen kan bl.a. på baggrund af henvendelser fra borgere, virksomheder, rådgivere og medarbejdere i Skatteforvaltningen iværksætte uafhængige egen drift undersøgelser af fx procedurer og arbejdsgange i Skatteforvaltningen. På grundlag heraf kan Borger- og retssikkerhedschefen henstille til ændringer. Derimod har Borger- og retssikkerhedschefen ingen mulighed for at pålægge Skatteforvaltningen at træffe bestemte afgørelser eller andre beslutninger. Borger- og retssikkerhedschefen kan heller ikke træffe afgørelser.

 • Er du derimod utilfreds med Skatteforvaltningens afgørelse

  Hvis det er selve afgørelsen, du er uenig i, fx anvendelsen af regelgrundlaget og resultatet, så kan Borger- og retssikkerhedschefen ikke hjælpe. I disse tilfælde er klageadgangen fastsat i lovgivningen. I Skatteforvaltningens afgørelse står der, hvad du skal gøre, hvis du vil klage over afgørelsen. Du skal derfor følge den klagevejledning, der er givet i din afgørelse.

  Bemærk, at Borger- og retssikkerhedschefen kun kan behandle henvendelser vedrørende styrelserne i Skatteforvaltningen. Hvis din henvendelse vedrører Skatteministeriets departement, Skatteankestyrelsen eller Spillemyndigheden, bedes du kontakte den relevante myndighed direkte.

 • Henvendelser på vegne af en anden

  Hvis du henvender dig på vegne af en anden, skal du have fuldmagt fra den, du henvender dig for. Dette gælder dog ikke, hvis du er rådgiver (revisor eller advokat), og henvender dig på vegne af en klient. Du kan eventuelt anvende denne fuldmagtsblanket.

 • Kontakt Borger- og retssikkerhedschefen

  Skatteforvaltningens Borger- og retssikkerhedschef

  Copenhagen Towers 1, Hannemanns Alle 25
  2300 København S

  Telefon 72 22 25 25

  E-mail: retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk 

  Telefonen er åben mandag-fredag kl. 9-14.

  Bemærk, at når du sender en mail til Borger- og retssikkerhedschefens mailadresse, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, anbefaler vi, at du sender den krypteret og ikke som almindelig mail. Dette kræver, at du selv har en sikker e-mail konto. Du kan læse om sikker e-mail på NemIDs hjemmeside, hvor du også kan bestille og installere sikker e-mail.

  Som borger kan du alternativt sende personfølsomme oplysninger ved at logge på TastSelv Borger her og sende en besked. Du skal logge på med NemID.

  Som virksomhed kan man som alternativ til at anvende sikker e-mail logge på TastSelv Erhverv på www.skat.dk og sende en besked. Du skal være opmærksom på, at der ikke endnu findes en direkte sluse på TastSelv Erhverv til Borger- og retssikkerhedschefen. Du skal derfor vælge den sluse, som passer bedst til din henvendelse. I det felt, hvor du skriver din besked, bedes du indledningsvis skrive "Att.: Borger- og retssikkerhedschefen", da dette er med til at sikre, at din besked hurtigere bliver visiteret til Borger- og retssikkerhedschefen.